Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym

1.

Rachunek bieżący BIZNES PARTNER płatny na żądanie 

0,00

2.

Rachunek bieżący BIZNES PARTNER otwarty w ramach:

1) Pakietu Mobilnego dla Firm

2) oferty: PKO Konto firmowe i PKO Rachunek dla biznesu

0,00

3.

Rachunek lokacyjny KORZYŚĆ: 

1) do 14 999,99 zł

0,50

2) nadwyżka ponad 14 999,99 zł do 29 999, 99 zł

0,50

3) nadwyżka ponad 29 999,99 zł do 49 999,99 zł

0,80

4) nadwyżka ponad 49 999,99  zł

1,10

 

1) Lokata terminowa dla klientów MSP ze zmienną stopą procentową:

 Waluta

PLN

EUR

USD

Kwota minimalna

2 000

2 000

2 000

a) na 12 miesięcy

0,60%

0,15%

0,15%

b) na 6 miesięcy

0,60%

0,10%

0,10%

2) Lokata terminowa dla klientów MSP ze stałą stopą procentową:

 Waluta

PLN

EUR

USD

Kwota minimalna

2 000

2 000

2 000

a) na 3 miesiące

0,50%

0,01%

0,10%

b) na 1 miesiąc

0,40%

0,01%

0,10%

c) na 7 dni

0,20%

0,01%

0,10%

 

Lokata terminowa dla przedsiębiorczych
(dostępna w bankowości elektronicznej iPKO i kanałach telefonicznych)

Stopa procentowa w stosunku rocznym

Oprocentowanie w skali roku w przypadku dotrzymania okresu umownego Lokaty i spełnienia warunku wykonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku bieżącego w łącznej wysokości 6 000 PLN w okresie umownym.

Oprocentowanie w  skali roku w przypadku niedotrzymania okresu umownego Lokaty albo niespełnienia warunku wykonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku bieżącego w kwocie 6 000 PLN w okresie umownym.

1,30

0,10

Pliki do pobrania