Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Środki pieniężne zgromadzone na Zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym (umowy zawarte po 29.04.2012 r.) WIBID 1M 1) minus 2,80 p.p. lecz nie mniej niż 0,01%
2. Środki pieniężne zgromadzone na Otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym (umowy zawarte po 29.04.2012 r.) WIBID 1M 1) minus 3,30 p.p. lecz nie mniej niż 0,01%
3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku powierniczym dla małych i średnich przedsiębiorstw. 0,00

1) WIBID 1M jest ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 1 ust.5 pkt.3 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.