1.

Lokaty terminowe na rachunkach bieżących, w tym na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER (oraz na otwartych do dnia 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER) (oferowane do dnia 13 marca 2017 r.): 1)

1/

ze zmienną stopą procentową:

 

a) 12 - miesięczne

0,60

 

b) 6 - miesięczne

0,60

2/

 ze stałą stopą procentową w okresie umownym:

a) 3 - miesięczne

0,50

b) 2 - miesięczne

0,45

c) 1 - miesięczne

0,40

d) 21 - dniowe

0,35

e) 14 - dniowe

0,30

f) 7 - dniowe

0,20

1) W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego okresu umownego odsetek od lokat nie nalicza się.

 

 

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

2.

Rachunek dla firm Adm. (oferowany do dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

0,00

3.

Rachunek dla firm Plus Adm. (oferowany do dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

4.

Rachunek bieżący Adm. (oferowany do dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

5.

Rachunek pomocniczy Adm. (oferowany do dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

6.

Rachunek środków wyodrębnionych Adm. (oferowany do dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

7.

Rachunek funduszu celowego Adm. (oferowany do dnia 19 kwietnia 2015 r.) 

8.

Rachunek środków wyodrębnionych w pakiecie dla wspólnot Adm. (oferowany do dnia 19 kwietnia  2015 r.) 

WIBID 0/N x 0,6

9.

Konto oszczędnościowe Progres Adm. (oferowane do dnia 19 kwietnia 2015 r.)

 

1) do 4 999,99 zł

0,20

 

2) od 5 000,00  zł do 49 999,99 zł

0,35

 

3) od 50 000,00 zł

0,50

10.

Rachunek bankowy płatny na żądanie (oferowany do dnia 30 kwietnia 2013 r.)

0,00

11.

Rachunki bieżące MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER płatne na żądanie (oferowane do dnia 13 lutego 2008 r.)

0,00

Pliki do pobrania