Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ  
  1) do kwoty 14.999,99 zł 1,00
  2) nadwyżka ponad 14.999,99 zł do 29.999, 99 zł 1,00
  3) nadwyżka ponad 29.999,99 zł do 49.999,99 zł 1,00
  4) nadwyżka ponad 49.999,99 zł 1,25