Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy (umowy zawarte po dniu 29 kwietnia 2012 r.) 

WIBID 1M 1) minus 2,80 p.p.

lecz nie mniej niż 0,01%

2.

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy (umowy zawarte po dniu 29 kwietnia 2012 r.) 

WIBID 1M 1) minus 3,30 p.p.

lecz nie mniej niż 0,01%

3.

Rachunek powierniczy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

0,00

1) WIBID 1M ustalany jest zgodnie z zasadą podaną w § 1 ust. 3. 

Pliki do pobrania