Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. środki pieniężne klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego 0,00