Konto Inteligo dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. 1) Konto Inteligo dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. 1) Inteligo Konto Dziecka Rachunek oszczędnościowy w ramach Kont Inteligo Produkty kredytowe w ramach Kont Inteligo Lokaty w ramach Kont Inteligo wycofane z oferty