Lp.

Wyszczególnienie

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

poniżej
do 99,99 zł

od 100 zł
do 3 999,99 zł

od 4 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

1.

Konto Inteligo prywatne (indywidualne i wspólne)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Konto Inteligo firmowe

0,00

0,00

0,00

0,00

1) Część II obowiązuje również klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego Konta Inteligo przed dniem 11 maja 2010 r. i zdecydowali się korzystać z usług bankowych na warunkach cenowych, określonych w Części II „Taryfy prowizji i opłat bankowych dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych

 

Pliki do pobrania