Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku rocznym
1. Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) (otwierane do dnia 30.06.2016 r.)  
  1) ze stałą stopą procentową:  
  a) Lokata 1 - miesięczna 0,10
  b) Lokata 2 - miesięczna 0,20
  c) Lokata 3 - miesięczna 0,30
  d) Lokata 24 - miesięczna 1,50
  2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty (otwierane do dnia 31.12.2015 r.):  
  a) Lokata 6 - miesięczna 0,10
  b) Lokata 12 - miesięczna 0,20
2. Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo firmowych  
  1) ze stałą stopą procentową (otwierane do dnia 30.06.2016 r.):  
  a) Lokata 1 - miesięczna 0,45
  b) Lokata 2 - miesięczna 0,50
  c) Lokata 3 - miesięczna 0,50
  2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty (otwierane do dnia 31.12.2015 r.):  
  a) Lokata 6 - miesięczna 0,50
  b) Lokata 9 - miesięczna 0,50
  c) Lokata 12 - miesięczna 0,50

Uwaga:
"M" - oznacza miesiąc, a cyfra przed "M" ilość miesięcy okresu umownego lokaty

Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego (otwierana do dnia 31.12.2015 r.) Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty
a) 1-miesiąc 0,00
b) 2-miesiąc 0,00
c) 3-miesiąc 0,00
d) 4-miesiąc 0,10
e) 5-miesiąc 0,10
f) 6-miesiąc 0,10

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy - 0,20% w stosunku rocznym

Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego (otwierana do dnia 31.12.2015 r.)

Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty

a) 1-miesiąc

0,00

b) 2-miesiąc

0,00

c) 3-miesiąc

0,00

d) 4-miesiąc

0,00

e) 5-miesiąc

0,00

f) 6-miesiąc

0,00

g) 7 miesiąc

0,20

h) 8 miesiąc

0,20

i) 9 miesiąc

0,20

j) 10 miesiąc

0,20

k) 11 miesiąc

0,20

l) 12 miesiąc

0,20

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy - 0,30%w stosunku rocznym.

 

Lokata Wzrastająca Inteligo w ramach konta firmowego
a) w 1 miesiącu
b) w 2 miesiącu
c) w 3 miesiącu

Produkt oferowany w okresie: 30.03.2015-30.06.2015

Pliki do pobrania