Lp

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

 

I. Kredyt Platinium udzielany do dnia 30 września 2016 r.

 

1.

Kredyt Platinium 

WIBOR 3M + marża

 

II. Pożyczka gotówkowa udzielana od dnia 25 kwietnia 2013 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

 

2.

Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji”,  z zastrzeżeniem  pkt 4

9,99

3.

Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

8,88

4.

Pożyczka gotówkowa, o której mowa w pkt 2, udzielona klientom, którzy:

 

1/

przystąpili do ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu pożyczki w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z pkt 2 obniżone  o 1 punkt procentowy

2/

zakupili Kartę Kredytową PKO Banku Polskiego SA

oprocentowanie z pkt 2 obniżone o 0,5 punktu procentowego

3/

skorzystali z pożyczki gotówkowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytowych udzielonych poza PKO Bankiem Polskim SA

oprocentowanie z pkt 2 obniżone o 1 punkt procentowy

 

III. Kredyt gotówkowy Aurum i Kredyt gotówkowy Platinium udzielane do dnia 4 października 2015 r.

 

5.

Kredyt gotówkowy PLATINIUM i Kredyt gotówkowy AURUM

1) oprocentowany według stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 24 miesięcy

2) oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej

WIBOR + marża 1)

 

IV. Pożyczki udzielane do dnia 31 lipca 2015 r. przez SKOK „Wesoła”

 

6.

Pożyczka konsumpcyjna Adm.

10,00

7.

Pożyczka odnawialna Adm.

10,00

 

V. PKO Kredyt Odnawialny udzielany do dnia 19 kwietnia 2015 r.

 

8.

PKO Kredyt Odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych:  Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm. i Konto Codzienne Adm.

10,00

 

VI. Kredyty udzielane do dnia 30 października 2014 r.

 

9.

Kredyt konsumpcyjny Adm.

Stopa bazowa Banku 2)

+ marża (stała)

10.

Kredyt na samochód Adm.

Stopa bazowa Banku 

+ marża (stała)

11.

Limit Polisa Adm.

WIBOR 1M + marża

 

VII. Pożyczka gotówkowa udzielana do dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

12.

Pożyczka gotówkowa, z zastrzeżeniem pkt 13

10,00

13.

Pożyczka gotówkowa zabezpieczona aktywami płynnymi w postaci środków na rachunkach lokat terminowych prowadzonych w PKO Banku Polskim SA w walucie polskiej, udzielana na okres do 96 miesięcy

9,99

 

VIII. Szybki serwis kredytowy udzielany  od dnia 10 września 2007 do dnia 19 lutego 2012 r.

 

14.

Szybki serwis kredytowy

10,00

 

IX. Kredyt odnawialny udzielany do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 

15.

Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych:

 

1/

objęte klauzulą maksymalnego oprocentowania w wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP powiększonej o 6 punktów procentowych

8,50

2/

nie objęte klauzulą, o której mowa w ppkt 1

10,00

 

X. Szybki serwis kredytowy udzielany do dnia 9 września 2007 r.

 

16.

Szybki serwis kredytowy, udzielony: 

 

1/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem ppkt 2 albo we współpracy z podmiotami zewnętrznymi

10,00

2/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA, w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych

oprocentowanie z ppkt 1 obniżone
o 0,5 p. p.

 

XI. Kredyty udzielane do dnia 30 czerwca 2005 r.

 

17.

Kredyty bezgotówkowe na zakup pojazdów i sprzętu technicznego

10,00

1) Marża obniżana jest maksymalnie o 1 punkt procentowy, w przypadku przystąpienia kredytobiorcy do ubezpieczenia, gwarantującego wypłatę świadczeń, które pokryją w całości lub w części zadłużenie z tytułu kredytu w przypadku zdarzeń losowych (w przypadku nieskorzystania przez kredytobiorcę z możliwości obniżenia prowizji za udzielenie kredytu).  

2) Zasady zmienności stopy procentowej są określone w § 7.

 

Pliki do pobrania