1.

Kredyt inwestorski

WIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża

 

1/ NOWY DOM dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych,

 

2/ NASZ REMONT dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,

 

3/ NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

 

4/ NASZ REMONT z premią remontową z BGK dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

2.

Kredyt inwestorski NASZ REMONT w opcji niskokwotowej dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

WIBOR 6M 3) + marża

1)  WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

2)  WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

3)  WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

 

Pliki do pobrania