Lp.

Wyszczególnienie

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Kredyty na cele mieszkaniowe - bez przejściowego wykupu odsetek przez budżet państwa:

 

 

1)  spłacane w trybie art. 11 ustawy z 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

8,70

 

2)  spłacane zgodnie z warunkami umów kredytowych

7,70

2.

Kredyty na budownictwo towarzyszące i przygotowanie inwestycji

7,70

Pliki do pobrania