Lp.

Wyszczególnienie

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1.

Kredyt obrotowy MSP postawiony do dyspozycji klienta jako:

 

1/

kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER, oprocentowany według:

 

 

a) stałej stopy procentowej

WIBOR + marża

 

b) zmiennej stopy procentowej

WIBOR 1M 1), 3M 2) , 6M 3) + marża

2/

kredyt obrotowy nieodnawialny oprocentowany według:

 

 

a) stałej stopy procentowej, udzielany na okres do 12 miesięcy

WIBOR + marża

 

b) zmiennej stopy procentowej

WIBOR 1M 4), 3M 5) 6) , 6M 7) + marża

3/

kredyt obrotowy odnawialny oprocentowany według:

 

 

a) stałej stopy procentowej

WIBOR + marża

 

b) zmiennej stopy procentowej

WIBOR 1M 1) , 3M 2) 8), 6M 3) + marża  

2.

Kredyt inwestycyjny MSP oprocentowany według:

 
 

1) stałej stopy procentowej, udzielane na okres do 12 miesięcy

WIBOR + marża

 

2) zmiennej stopy procentowej

WIBOR 1M 4), 3M 5) 6), 6M 7) + marża

3. Pożyczka hipoteczna MSP oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej 9) WIBOR 1M 4), 3M 5) 6), 6M 7) + marża
4. Pożyczka MSP oprocentowana według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M 4), 3M 5) 6), 6M 7) + marża
5. Karta kredytowa PKO Euro Biznes 9) – zmienna stopa procentowa 10,00
6. Stopa dyskontowa weksli 9) WIBOR10) + marża
7. Dyskonto należności z tytułu akredytywy dokumentowej obcej 9) WIBOR11) + marża

 

1)  WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret piąte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

2)  WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret piąte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

3)  WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret czwarte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

4)  WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret  drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek..

5)  WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek..

6) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte Zasad i terminów kapitalizacji odsetek..

7)  WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek..

8)  WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret szóste Zasad i terminów kapitalizacji odsetek..

9)  nie dotyczy deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

10)  Ustalany jest zgonie z zasadą podaną w § 4 ust 3. Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

11)  Ustalany jest zgonie z zasadą podaną w § 4 ust 5. Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.

 

 

Pliki do pobrania