Lp.

Wyszczególnienie

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1

2

3

1.

Dopuszczalne saldo debetowe w rachunku bieżącym  BIZNES PARTNER (oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do dnia 13 lutego 2008 r.)

10,00

Pliki do pobrania