Zmienna stopa procentowa

w stosunku rocznym

1.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Adm.

WIBOR 1M, 3M + marża

2.

Kredyt inwestycyjny Adm.

WIBOR 1M, 3M, 6M + marża

3.

Kredyt obrotowy odnawialny Adm.

4.

Kredyt obrotowy nieodnawialny – okres kredytowania do 36 m-cy Adm.

5.

Kredyt w rachunku dla Firm Adm.

stopa bazowa Banku + marża (stała)

6.

Kredyt w rachunku dla Firm Plus Adm.

7.

Kredyt dla wspólnot Adm. (w tym termomodernizacyjny)

WIBOR 1M, 3M + marża

8.

Kredyt samochodowy dla Firm Adm.

WIBOR 3M + marża

9.

Karta kredytowa MasterCard Business Adm.

10,00

10.

Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców udzielone przed dniem 1 października 1996 r. w rachunku kredytowym

10,00

Pliki do pobrania