Wyszczególnienie Punkty
Parametr zmienności:  
1) przy WIBOR-S 1)
obowiązujący od dnia 1 grudnia 1999r. (do odwołania)
0,2
2) przy WIBOR-S 3M 2)
obowiązujący od dnia 1 lutego 2001r. (do odwołania)
0,2

1) Stawka referencyjna WIBOR-S1M od dnia 2016.11.01 wynosi: 1,71%
2) Stawka referencyjna WIBOR-S3M od dnia 2016.10.01 wynosi: 1,70%