PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) oferowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną daje Ci możliwość długoterminowego oszczędzania i skorzystania co roku z ulgi podatkowej.

Zalety:

  • ulga podatkowa za 2016 rok wynosi nawet do 1 557,12 zł. Rozliczając podatek dochodowy możesz odliczyć, do określonego przez ustawodawcę limitu, wpłaty dokonywane na rachunek PKO IKZE. Limit wpłat w 2016 roku wynosi 4 866 zł.
  • elastyczność wpłat. Minimalna kwota wpłaty to 50 zł. Środki możesz wpłacać w dogodnym dla siebie terminie, zależnie od swojej sytuacji finansowej.
  • zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wypłacanych środków. Preferencyjny podatek, w wysokości 10% kwoty wypłacanych z IKZE środków, przysługuje pod warunkiem ukończenia przez oszczędzającego 65 lat i wpłacania środków przez minimum 5 dowolnie wybranych lat.
  • dostępność środków w każdym momencie. Środki zgromadzone na IKZE możesz też wypłacić przed osiągnieciem 65 lat i niezależnie od liczby lat, w których dokonywałeś wpłat. W takiej sytuacji zapłacisz od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz, tj. 18 lub 32%.
  • dziedziczenie zgromadzonych środków. Spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.

Działalność Funduszu:

Przedmiotem działalności PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (PKO DFE, Funduszu), zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Warszawie, jest m.in. prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (Fundusz prowadzi również PKO Indywidulane Konto Emerytalne).

Do PKO IKZE możesz przystąpić w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego lub wypełniając formularz zgłoszeniowy:

Złóż wniosek onlineJak to działa?

Przykłady ulg podatkowych przy wpłatach na IKZE

Wpłacając 4 866 zł (limit roczny w 2016 r.), uzyskasz maksymalną kwotę pomniejszenia Twojego zobowiązania podatkowego – wysokość ulgi podatkowej jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczasz.

Jakie wyniki osiągamy?

* Wykres ma charakter informacyjny. PKO DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego w przyszłości.

** Benchmark – wskaźnik umożliwiający porównanie skuteczności inwestowania Funduszu; składa się w 40% z indeksu akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie (Warszawski Indeks Giełdowy) oraz w 60% z indeksu polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index 1-3 YearLocalTerms).

  • opłata od składki: maksymalnie 300 zł za cały okres trwania umowy przy podpisaniu umowy w trybie korespondencyjnym,
  • opłata za zarządzanie: 2,5% od zgromadzonych środków,
  • opłata likwidacyjna: 10% wypłacanych środków, ale nie mniej niż 36 zł i nie więcej niż 200 zł (dotyczy Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu środków przed upływem 12 miesięcy od zawarcia Umowy PKO IKZE).

Jak podpisać umowę?

Do PKO IKZE możesz przystąpić, w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego lub wypełniając formularz zgłoszeniowy:

Złóż wniosek online
Szczegółowe informacje na temat PKO IKZE, w tym opis ryzyk znajdują się w Prospekcie Informacyjnym PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (PKO DFE) dostępnym na stronie www.pkopte.pl.

PKO DFE jest funduszem zrównoważonym zarządzanym przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną i lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe oraz dłużne. Jego celem jest osiągnięcie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa oraz rentowności lokat. PKO DFE nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego w przyszłości.