INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI PKO BANKU POLSKIEGO SA Z FATCA (ANG. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Zgodnie z wymogami FATCA, PKO Bank Polski SA został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

Nazwa: POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BP SA

Model: IGA 1A

Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): WPIM0Q.00000.LE.616

Status FATCA: REPORTING MODEL 1 FFI

 

Jeżeli powyższe informacje nie są wystarczające, prosimy o kontakt z jednostką biznesową PKO Banku Polskiego SA, z którą Państwo współpracują.

UWAGA! Komunikat dotyczący blokowania rachunków

Informacja dla klienta instytucjonalnego - Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

Informacja dla klienta indywidualnego – Obowiązki podatkowe związane z wdrożeniem ustawodawstwa FATCA

FAQ - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI Z ZAKRESU FATCA – BLOKADA RACHUNKÓW ORAZ ODBLOKOWANIE RACHUNKÓW
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj