Chroń swoją działalność biznesową przed ryzykiem niekorzystnych zmian na rynku walut, towarów czy kredytów

 

Zakup opcji CAP oraz transakcje IRS umożliwiają zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą stóp procentowych.

Jeśli dodatkowo obawiasz się zmiany kursów walut, sprawdź możliwości, jakie dają transakcje CIRS.

Zabezpienie przed ryzykiem zmiany kursu walut mogą dać transakcja terminowa FX forward lub opcja walutowa

Chcesz zapewnić sobie stałość cen towarów? Zobacz, co jak działa swap towarowy

 

Poznaj sposoby finansowania i zabezpieczania transakcji handlowych

 

Gwarancje bankowe

Więcej

Poręczenie bankowe

Więcej

Poręczenia wekslowe

Więcej

Dyskonto weksli

Więcej

Inkaso

Więcej

Akredytywa

Więcej

 

Do transakcji na instrumentach finansowych potrzebny jest kod LEI

Kod LEI to unikalny identyfikator podmiotu prawnego nadawany przez autoryzowane agencje kodujące (w Polsce taki status posiada KDPW) i ma na celu identyfikację strony transakcji na instrumentach finansowych w skali globalnej. No LEI No Trade - od stycznia 2018 r. bez kodu LEI nie można zawierać transakcji na instrumentach finansowych. Wymóg jego posiadania wynika z regulacji EMIR oraz MIFID.

Twoje przedsiębiorstwo nie posiada jeszcze kodu LEI? Wypełnij wniosek o zawarcie Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym przez kantor iPKO dealer dostępny z poziomu serwisu iPKO i iPKO biznes lub udaj się do dowolnej placówki naszego banku:

  • załatwimy formalności w imieniu Twojego przedsiębiorstwa
  • przejmiemy opłaty za nadanie i odnowienie kodu LEI, jeśli Twoja firma osiągnie wymagany próg transakcyjny

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.
Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.
PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do klienta.