Zwiększ swoją pozycję w transakcjach z kontrahentami

Akredytywy

Gwarancje

Polecenia wypłaty

Przekazanie środków pieniężnych na rachunek odbiorcy

Więcej

Poręczenie wekslowe w obrocie zagranicznym

Zabezpieczenie zapłaty weksla z tytułu transakcji handlowej albo zawartej umowy

Więcej

Jak rozliczyć VAT transakcji i co to jest Split Payment?

 

Do transakcji na instrumentach finansowych potrzebny jest kod LEI

Kod LEI to unikalny identyfikator podmiotu prawnego nadawany przez autoryzowane agencje kodujące (w Polsce taki status posiada KDPW) i ma na celu identyfikację strony transakcji na instrumentach finansowych w skali globalnej. No LEI No Trade - od stycznia 2018 r. bez kodu LEI nie można zawierać transakcji na instrumentach finansowych. Wymóg jego posiadania wynika z regulacji EMIR oraz MIFID.

Twoje przedsiębiorstwo nie posiada jeszcze kodu LEI? Wypełnij wniosek o zawarcie Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym przez kantor iPKO dealer dostępny z poziomu serwisu iPKO i iPKO biznes lub udaj się do dowolnej placówki naszego banku:

  • załatwimy formalności w imieniu Twojego przedsiębiorstwa
  • przejmiemy opłaty za nadanie i odnowienie kodu LEI, jeśli Twoja firma osiągnie wymagany próg transakcyjny

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek  transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył  starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient  powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.
Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.
PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do klienta.