Możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę dla pracowników

Pracownicze Programy Emerytalne PPE

Pracownicze Programy Oszczędnościowe PPO

PKO TFI zapewnia pracodawcy pełne wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania i funkcjonowania powyższych programów:

  1. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (umowy, druki, formularze, procedury)
  2. Rejestracja programu w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w przypadku PPE
  3. Uruchomienie programu w zakładzie pracy (szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za działanie programu w firmie, prezentacje dla kierownictwa firmy i wszystkich zainteresowanych pracowników)
  4. Administrowanie programem (wyznaczona osoba ze strony PKO TFI do obsługi programu, okresowe raporty dla kierownictwa firmy, stały kontakt z uczestnikami za pomocą infolinii i poczty elektronicznej)

 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do placówek Biura Maklerskiego PKO BP lub rozmowy z Działem Klientów Instytucjonalnych PKO TFI tel. (22) 358 56 47.