Pamiętaj, że Bank prosi o kod z narzędzia autoryzacyjnego wyłącznie do zatwierdzenia zlecanej przez Ciebie dyspozycji. Pole do wprowadze

Pamiętaj, że Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie:

 • kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu transakcyjnego, ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego
 • kilku kodów jednorazowych jednocześnie (wyjątkiem jest tylko konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
 • kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązanej przez pracownika Banku, chyba że kontakt telefoniczny następuje z Twojej inicjatywy,
 • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP dla Twojego komputera,
 • danych karty płatniczej, takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV, podczas korzystania z serwisu internetowego.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, przed podaniem kodu, skontaktuj się z konsultantem serwisu telefonicznego 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora), 800 302 302 (numer bezpłatny dla dzwoniących w kraju).

Pamiętaj, że w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązywanej przez pracownika Banku, klient nie jest proszony o podawanie kodów z narzędzi autoryzacyjnych, chyba że kontakt następuje z Twojej inicjatywy. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o rozłączenie się i skontaktowanie się z konsultantem, by potwierdzić, czy połączenie było wykonane przez pracownika PKO Banku Polskiego.

Pamiętaj!

Kody jednorazowe służą wyłączniedo autoryzacji zleconej w serwisie dyspozycji (np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, spłaty kredytu, zmiany danych korespondencyjnych, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie itp.).
Wyjątkiem jest aktywacja lub zmiana narzędzia do potwierdzania dyspozycji – tu konieczne będzie podanie dwóch kodów.

Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji (zwróć uwagę na poprawność numeru rachunku odbiorcy oraz kwotę transakcji).
 

Przed zalogowaniem się do serwisu internetowego iPKO upewnij się czy połączenie, z którego korzystasz jest szyfrowane:

 1. Sprawdź czy adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco:
 • nowy serwis - https://www.ipko.pl
 • dotychczasowy serwis https://www.ipko.pl/stare
 1. Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki. W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu. Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
 2. Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa.
  Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce, najczęściej w menu "Plik" opcja "Właściwości". Po wybraniu przycisku "Certyfikaty" sprawdź zarówno "Ogólne", jak i "Ścieżka certyfikacji".
  Do danych certyfikatu możesz również dotrzeć poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę kłódki. Po kliknięciu zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla domenyhttps://www.ipko.pl
  Możesz się z nich również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonał PKO Bank Polski.

Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, ZANIM ZALOGUJESZ SIĘ, zadzwoń do konsultanta iPKO: 800 302 302 (numer bezpłatny dla dzwoniących w kraju), 801 3PKOBP lub + 48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).

 

Sprawdź czy Twój router jest bezpieczny?

 

Drukuj