3,8 MLD ZŁ

zysku netto w roku 2011

25 % ZYSKÓW

krajowego sektora bankowego w roku 2011

Dla inwestorów

Do pobrania