Objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym

W 2011 roku nie dokonano zmian w odniesieniu do wcześniej publikowanych sprawozdań finansowych