Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współzależnych

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współzależnych

Nazwa jednostki 2011 2010
Podmioty współzależne    
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. (3 991) (1 883)
Grupa Kapitałowa CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. (21 316) (6 077)
Podmioty stowarzyszone    
Bank Pocztowy SA 5 332 7 153
Agencja Inwestycyjna „CORP-SA” SA 315 53
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 8 (61)
Razem (19 652) (815)

Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów współzależnych i stowarzyszonych zawarte są w Nocie 1 „Informacje ogólne” i w Nocie 48 „Zmiany w Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz jednostkach współzależnych i stowarzyszonych”.