Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw


Kliknij, aby powiększyć

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw


Kliknij, aby powiększyć