Zbiór danych osób zainteresowanych ofertą promocyjną PKO Banku Polskim SA
Zbiór danych osobowych osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania podmiotów gospodarczych, a także osób fizycznych – pracowników i byłych pracowników podmiotów gospodarczych, z którymi Bank Polski rozwiązał umowę o współpracy lub umowę agencyjną
Zbiór danych osobowych osób fizycznych – pracowników przedsiębiorców, z którymi PKO Bank Polski SA współpracuje w zakresie pośrednictwa finansowego na podstawie umowy o współpracy
Zbiór osób posiadających udziały lub akcje w spółkach będących klientami PKO Banku Polskiego SA
Baza osób nie będących pracownikami PKO BP SA uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych LUX-MED
Zbiór akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach PKO BP SA
Książeczki mieszkaniowe w Banku PKO Banku Polskim SA
KDO – system do obsługi kredytów mieszkaniowych w PKO Banku Polskim SA
Zbiór danych osobowych osób fizycznych – pracowników przedsiębiorców, w którymi PKO Bank Polski SA współpracuje w zakresie pośrednictwa finansowego na podstawie umowy agencyjnej
SOBOS– Baza Inwestorów Domu Maklerskiego PKO BP SA
PROMAK – Baza Inwestorów Domu Maklerskiego PKO BP SA
MIFID – zbiór danych osobowych osób, wobec których podmioty Grupy Kapitałowej PKO BP realizują obowiązki wynikające z implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień tzw. Dyrektywy MIFID
EFM - system wykrywania nadużyć
500 plus
PUE ZUS
Zbiór danych osób występujących z wnioskiem do centralnej informacji w PKO BP SA
Zbiór danych osób mających dostęp do informacji poufnych
Zbiór danych osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych
Baza danych osób fizycznych uczestniczących w projekcie badawczym „Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego”
Dane użytkowników Platformy Wsparcia Eksportu PKO Banku Polskiego
Drukuj