Dokonaliśmy wstępnej identyfikacji głównych czynników ryzyka dla banku związanych ze zmianami klimatu.

Proces rozpoznania zagrożeń i szans związanych z klimatem może pomóc nie tylko w lepszym zarządzaniu ryzykiem oraz spełnieniem wymogów informacyjnych, ale również wygenerować nowe inicjatywy służące rozwojowi biznesu. Opracowanie stanowi punkt wyjściowy do pogłębionej analizy w zakresie zagrożeń i szans związanych ze zmianami klimatu.

Więcej informacji na temat identyfikacji ryzyka klimatycznego znajduje się w zakładce Ryzyka ESG.

Drukuj