2023-04-14 12:40

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w wyniku podjętej decyzji koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników I kwartału 2023 roku, wyniosły 967 milionów złotych. Decyzja podyktowana jest aktualizacją parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów.