2023-04-25 16:31

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu: 

W związku z otrzymaniem 25 kwietnia 2023 r. informacji z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że wysokość ustalonej przez BFG w stosunku do Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 r. (z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2022 r.) wynosi 261.922.078,65 zł.

Wysokość składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 r. w Grupie Kapitałowej Banku (z uwzględnieniem składki PKO Banku Hipotecznego S.A.), wynosi łącznie  280.442.078,71 zł.

Powyższa kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów Grupy Kapitałowej Banku dotyczących pierwszego kwartału 2023 r.