2021-04-27 12:00

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia 2021 r. („NWZ”) dysponowali 862.547.192 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na NWZ w 69%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na NWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 42,65% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale – Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny - 107.100.000 głosów, tj. 12,42% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8,57% ogólnej liczby głosów;
  3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 93.610.000 głosów tj. 10,85% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 7,49% ogólnej liczby głosów;
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 53.000.000 głosów tj. 6,14% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 4,24% ogólnej liczby głosów.