2022-08-01 19:27

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 8/2022 z 26 kwietnia 2022 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”)  informuje, że 1 sierpnia 2022 r. zdecydował o niekontynuowaniu prac zmierzających do emisji przez Bank obligacji podporządkowanych w formacie obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu, jak również o rezygnacji z wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez Bank 28 sierpnia 2017 r.

Decyzja wynika z niesprzyjającej tego typu emisjom sytuacji rynkowej.