2023-07-11 15:40

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że wstępne, niezaudytowane koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników II kwartału 2023 roku, wyniosły 2,5 miliarda złotych. Koszty te wynikają z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów, uwzględniającej między innymi oczekiwany wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21 na przyszłe orzecznictwo sądów polskich oraz na zmianę prawdopodobnego zachowania klientów.