2023-01-17 14:16

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w związku z decyzją podjętą przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku, wyniosły 738 milionów złotych. Decyzja podyktowana jest zmianą parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla kredytów hipotecznych w CHF na skutek zmiany otoczenia rynkowego. Bank rozpoznał również aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 301 milionów złotych, które wynika z prowadzonego programu ugód skierowanych do klientów posiadających kredyty hipoteczne denominowane i indeksowane do CHF.