2023-07-24 15:25

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 9/2023, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), niniejszym informuje, że w wyniku podjętych przez Bank konsultacji z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) odnoszących się do możliwości wypłaty przez Bank części zysku z kapitału rezerwowego, otrzymał negatywną opinię UKNF w tym zakresie.

UKNF podkreśla, że biorąc pod uwagę liczne ryzyka, w tym między innymi utrzymującą się dużą niepewność związaną z potencjalnymi kosztami ryzyka prawnego dot. kredytów hipotecznych w CHF, możliwym pogorszeniem jakości kredytowej portfela związanym z podwyższoną inflacją, możliwym ograniczeniem wzrostu gospodarczego, a także wysokimi kosztami obsługi zadłużenia przez kredytobiorców oraz dążenie do zapewnienia  stabilności działania Banku w kolejnych okresach, jak również jego dalszego rozwoju, UKNF podtrzymuje ostrożne podejście w zakresie polityki dywidendowej i działań mogących skutkować zmniejszeniem bazy kapitałowej i nie rozważa możliwości akceptacji działań powodujących zmniejszenie bazy kapitałowej Banku na poziomie 1,6 mld zł lub niższej.