2018-06-27 17:15

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

W związku z zamiarem złożenia przez PKO Bank Polski S.A. („Bank”) wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej w postępowaniu przed Prezesem Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Bank informuje, co następuje.

W dniu 27 czerwca 2018 r. Bank utworzył rezerwy w wysokości 63 milionów zł, które obciążą wyniki Banku w II kwartale 2018 r.

Powyższe postępowanie dotyczy praktyki polegającej na:

  1. informowaniu konsumentów o zmianach warunków umów, dotyczących świadczenia usług płatniczych - za pośrednictwem bankowości elektronicznej, oraz
  2. niewskazywaniu w korespondencji związanej z jednostronną zmianą warunków umów, podstaw prawnych i faktycznych - będących powodem zmian.