2020-06-01 17:31

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") niniejszym aktualizuje informacje o wpływie decyzji Rady Polityki Pieniężnej na działalność Banku i Grupy Kapitałowej ("Grupa"), ostatnio aktualizowane w raporcie numer 19/2020.

Bank ocenia, że wpływ łącznej obniżki o 1,40 p.p. stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na zysk netto Grupy wyniesie w 2020 roku od 850 do 900 milionów zł i będzie się materializował głównie w drugiej połowie roku. Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych.

Powyższe szacunki i założenia mogą podlegać zmianom.