2020-08-28 19:24

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) zwołanym na 26 sierpnia 2020 r. dysponowali 864.163.755 głosami podczas głosowania nad uchwałami od nr 1 do nr 5 i 864.163.765 głosami podczas głosowań nad pozostałymi uchwałami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ przy wszystkich głosowaniach w 69,13%.

 

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na ZWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 42,58% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 100.000.000 głosów, tj. 11,57% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8% ogólnej liczby głosów;
  3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 91.910.000 głosów tj. 10,64% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 7,35% ogólnej liczby głosów;
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 54.500.000 głosów tj. 6,31% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 4,36% ogólnej liczby głosów.