2023-02-27 15:31

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR


Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 27 lutego 2023 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”).

Całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi (po zaokrągleniu) 12.292.093.783,67 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości (po zaokrągleniu) 1.514.728.643,14 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości (po zaokrągleniu) 10.777.365.140,53 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 100% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita kwota Gwarancji wynosi (po zaokrągleniu) 10.136.620.755,54 PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 60 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania.