2021-02-17 06:17

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

  

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Banku za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok, które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.

Jednocześnie Zarząd informuje, że załączone wybrane wyniki finansowe mają charakter wstępny i szacunkowy. Wartości te mogą ulec zmianie i różnić się od danych, które zostaną ujawnione w raporcie rocznym za 2020r. W szczególności na szacunki zawarte w tym raporcie mogą istotnie wpłynąć zdarzenia, które mogą nastąpić przed datą publikacji raportu rocznego, w tym dotyczące walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2020 r., które zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku pod adresem: www.pkobp.pl/relacje-inwestorskie/.