2020-03-11 14:52

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

PKO Bank Polski S.A. („Bank") informuje, że 11 marca 2020 r. Bank otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Banku Mieczysława Króla powiadomienie o nabyciu akcji Banku.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania