SKOK Wesoła

Uprzejmie informujemy, iż 1 sierpnia 2015 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Wesoła
w Mysłowicach (SKOK Wesoła) została przejęta przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA
(PKO Bank Polski). Przejęcie nastąpiło na podstawie, ogłoszonej 18 czerwca 2015 r, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

W wyniku powyższej decyzji Komisji od 1 sierpnia 2015 r. członkowie SKOK Wesoła stali się klientami
PKO Banku Polskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w sposobie obsługi otrzymali Państwo w specjalnych listach wysłanych przez PKO Bank Polski.

Od zakończenia procesu połączenia, tj. od 24 sierpnia 2015 r. zyskali Państwo dostęp do pełnej oferty produktów
i usług PKO Banku Polskiego oraz największej sieci placówek i bankomatów w Polsce, a także do nowoczesnego serwisu bankowości elektronicznej iPKO.

Odpowiedzi na pytania związane z procesem przejęcia oraz obsługą produktów uzyskają Państwo pod numerem infolinii 800 302 302 oraz (+48) 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Informacje dotyczące PKO Banku Polskiego i szczegóły oferty znaleźć można na stronie www.pkobp.pl.

Materiały informacyjne na temat serwisu bankowości elektronicznej iPKO dostępne są na stronie www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/.