PKO Bank Polski otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG - 11/2018 z 27 sierpnia 2018 roku, w wyniku której klienci banku mają możliwość podpisania bezpłatnego porozumienia.

Decyzja UOKiK dotyczy przekazywania przez bank w latach 2014-2016 informacji o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat za pośrednictwem serwisu internetowego, co w ocenie UOKiK nie stanowiło tzw. trwałego nośnika informacji. Prezes UOKiK uznał również, że bank w korespondencji kierowanej do konsumentów dotyczącej zmiany warunków umownych nie zamieszczał dokładnej podstawy prawnej umożliwiającej dokonanie tych zmian i okoliczności faktycznych, które je spowodowały.

Pełna treść decyzji Prezesa UOKiK jest dostępna tutaj.

 • Kto może podpisać porozumienie? Porozumienie może podpisać każdy klient, do którego w latach 2014 – 2016 bank przesyłał informację o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych w ramach systemu bankowości elektronicznej i z którym, na dzień przekazania informacji z banku, będzie wiązać bank umowa o usługę płatniczą.
 • Co zawiera porozumienie? Porozumienie potwierdza aktualnie obowiązujące regulaminy i taryfę. Na jego podstawie bank dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji za okres od stycznia 2014 roku do 4 sierpnia 2018 roku.
 • Czy trzeba podpisywać porozumienie? W przypadku, gdy porozumienie nie zostanie podpisane, umowy z bankiem będą kontynuowane na zasadach obowiązujących w dniu otrzymania korespondencji z banku w tej sprawie.
 • Jak podpisać porozumienie? Porozumienie można podpisać do 4 lipca 2019 roku w dowolnym oddziale lub wybranej agencji PKO Banku Polskiego. W przypadku rachunków wspólnych porozumienie wymaga podpisu wszystkich współposiadaczy rachunku.
 • Indywidualne rozliczenie. W ciągu czterech miesięcy od podpisania porozumienia bank dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK. Na tej podstawie klienci otrzymają:
  - zwrot nadpłaty na wskazany przez klienta w porozumieniu rachunek w PKO Banku Polskim;
  albo
  - informację o braku kwoty do zwrotu.
 • Osoby ubezwłasnowolnione i niepełnoletnie. Przedstawiciele ustawowi osoby ubezwłasnowolnionej lub dziecka, których dotyczy decyzja UOKiK,  mogą podpisać porozumienie także w ich imieniu

Lista oddziałów i agencji, w których można podpisać porozumienie.

Dodatkowe informacjedotyczące decyzji UOKiK można uzyskać pod numerami infolinii 800 302 302 oraz +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Rekompensaty publiczne

Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK, klienci PKO Banku Polskiego mogą także skorzystać z rekompensat publicznych – więcej informacji tutaj.

 

Decyzja UOKiK – pytania i odpowiedzi

Kogo dotyczy decyzja UOKiK?
Jakich produktów dotyczy decyzja UOKiK?
Kto może podpisać porozumienie?
Co należy zrobić, aby podpisać porozumienie?
Czy podpisanie porozumienia jest obowiązkowe czy dobrowolne?
Czy podpisanie porozumienia oznacza, że otrzymam zwrot prowizji i opłat na mój rachunek w banku?
Czy muszę odwiedzić placówkę banku w celu podpisania porozumienia?
Czy porozumienie mogę podpisać w dowolnej placówce banku? Czy porozumienie będę mógł podpisać w każdej agencji?
Kto podpisuje porozumienie w imieniu osoby niepełoletniej lub ubezwłasnowolnionej?
Co, jeśli nie zdecyduję się na podpisanie porozumienia?
Czy przy okazji podpisywania porozumienia dowiem się o wysokości kwoty do zwrotu?
Ile mam czasu na podpisanie porozumienia?
Mam w banku konto osobiste i konto firmowe. Czy powinienem podpisać 2 porozumienia?
Czy jeśli mam rachunek bieżący, oszczędnościowy, kartę i lokatę, to muszę podpisać oddzielne porozumienia dla każdego z tych produktów?
Mamy z żoną konto wspólne - czy podpisujemy 2 porozumienia? Kto jest uprawniony do wypłaty zwrotu? Czy w przypadku rachunków wspólnych rozliczenie odbywa się w odniesieniu do każdego ze współwłaścicieli czy w odniesieniu do produktu?
Jakich zmienianych opłat/prowizji dotyczy zwrot?
Czy o kwocie do zwrotu mogę dowiedzieć się poprzez infolinię banku lub kontaktując się z doradcą?
Kiedy bank wypłaci zwroty należne klientom w ramach indywidualnych rozliczeń?
Jak wyliczana jest kwota do zwrotu?
W jakiej formie otrzymam zwrot?
Czy jeśli korzystam w banku z wielu produktów, to indywidualne rozliczenie odbędzie się w odniesieniu do każdego z nich?
Rekompensaty publiczne

Zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK, klienci PKO Banku Polskiego mogą także skorzystać z rekompensat publicznych – więcej informacji tutaj.

Drukuj