Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

Tytuł projektu: Uruchomienie w PKO Banku Polskim usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain.

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0756/18

Projekt realizowany w Centrali oraz 65 oddziałach w woj. łódzkim.

Okres realizacji projektu: 2019-06-01 do 2021-11-30

Wartość projektu to: 13 364 635.51 PLN, w tym dofinansowanie z UE to 6 627 277.68 PLN

Głównym celem projektu jest opracowanie platformy do świadczenia usług z wykorzystaniem tokenów i smart kontraktów na bazie technologii blockchain. Planowana do opracowania platforma umożliwi kontrolę emisji i obrotu tokenami oraz ograniczy możliwości spekulacji na wyemitowanych tokenach,

Realizację projektu zaplanowano w 7 etapach. Projekt rozpoczyna się od badań przemysłowych, które będą realizowane przez 3 etapy projektu, mające na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie tworzenia założeń dla funkcjonowania usług tokenizacji i smart kontraktów w technologii blockchain. W kolejnych etapach prowadzone będą prace rozwojowe.

Ważną częścią niniejszego projektu będzie badanie uwarunkowań prawnych nowej technologii w sektorze bankowości.

 

Drukuj