empty_msp
Krok
* pola wymagane
 • Metoda autoryzacji
 • Metoda autoryzacji iPKO *
  Jeśli posiadasz już rachunek w PKO BP z dostępem do iPKO Twoja metoda autoryzacji pozostanie bez zmian
 • Dane firmy
 • Nazwa firmy *
 • Skrócona nazwa firmy *
  Wprowadź skróconą nazwę firmy, nazwa ta będzie           wydrukowana na karcie firmowej.
 • Regon *
  Podaj numer Regon. Nie używaj myślników i           spacji.
 • NIP *
  Podaj numer NIP. Nie używaj myślników i spacji.
 • Data rozpoczęcia działalności *
 • Liczba zatrudnionych osób *
  Wskaż przedział w jakim zawiera się liczba osób           zatrudnianych przez Twoją firmę.
 • Dane kontaktowe firmy
 • Telefon komórkowy firmy *
  +48
 • Telefon kontaktowy firmy
   
  +48
  Kierunkowy
  Numer
  Wew.
 • Adres siedziby firmy
 • Adres siedziby firmy *
   
  Ulica
  Nr domu
  Nr lokalu
 •  
  Kod pocztowy
  Miejscowość
 • Kraj
  Polska
 •  
 • Adres korespondencyjny firmy
 • Adres korespondencyjny *
 •  
 • Kraj
  Polska Internetowy wniosek o otwarcie rachunku może wypełnić jedynie   osoba posiadająca adres zamieszkania w Polsce.
 • Dane osobowe właściciela firmy
 • Imię *
  Drugie imię
 • Nazwisko *
  Na formularzu wniosku nie ma możliwości wpisania znaków nie występujących w alfabecie polskim. Jeśli Twoje nazwisko zawiera takie znaki Bank poprosi Cię o podpisanie oświadczenia o specyficznej pisowni nazwiska.
 • Nazwisko rodowe *
 • Imię ojca *
  Imię matki *
 • Nazwisko panieńskie matki *
 • Numer PESEL *
 • Miejsce urodzenia *
 • Kraj urodzenia *
 • Obywatelstwo *
 • Dokument tożsamości *
  Typ dokumentu
  Seria i numer dokumentu
 • Data wydania dokumentu tożsamości*
  Data ważności dokumentu tożsamości*
  Dokument ważny
  bezterminowo
 • Rezydent
  Rezydent to osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski. Jeśli jesteś nierezydentem i jesteś zainteresowany otwarciem rachunku, skontaktuj się z wybranym oddziałem PKO Banku Polskiego
 • Dane kontaktowe właściciela
 • Jeżeli nie posiadasz jeszcze dostępu do bankowości elektronicznej iPKO hasło do logowania wyślemy Ci SMSem na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Hasło wyślemy po wprowadzeniu numeru klienta i przejściu na kolejny ekran logowania.


 • Telefon komórkowy *
  +48
  Ten numer telefonu będzie używany do metody autoryzacji
 • Telefon kontaktowy
   
  +48
  Kierunkowy
  Numer
  Wew.
 • Adres zamieszkania właściciela
 •  
 • Adres zamieszkania *
 •  
 • Kraj
  Polska Internetowy wniosek o otwarcie rachunku może wypełnić jedynie   osoba posiadająca adres zamieszkania w Polsce.
 • Adres korespondencyjny właściciela
 •  
 • Adres korespondencyjny *
 •  
 • Kraj
  Polska Internetowy wniosek o otwarcie rachunku może wypełnić jedynie   osoba posiadająca adres zamieszkania w Polsce.
 • Karta do rachunku
 •  
 • Wizerunek karty
 • Imię i nazwisko na karcie
 • Limit transakcji gotówkowych
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               wypłaty gotówki przy użyciu karty.
 • Limit płatności kartą
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               dla transakcji bezgotówkowych w punktach               usługowo-handlowych.
 • Limit na transakcje internetowe
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               dla płatności internetowych.
 • Limit miesięczny
  Podaj kwotę określającą maksymalny limit               miesięczny dla transakcji gotówkowych oraz płatności kartą.
 • Możesz skorzystać z płatnej usługi wcześniejszego przejęcia odpowiedzialności przez Bank za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych utraconą kartą przed zgłoszeniem jej utraty (opłaty za usługę będą pobierane zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat).
 • Przejęcie odpowiedzialności przez Bank za nieautoryzowane operacje utraconą kartą przed zgłoszeniem jej utraty *
 • Informacje dodatkowe
 • Oddział, w którym będzie prowadzony rachunek *
  Miejscowość, w której szukasz oddziału
   
 • Wybrany oddział:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • Czy jesteś podatnikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki? *
  <a target='_blank' href='http://www.pkobp.pl/fatca'>Sprawdź definicję</a> podatnika amerykańskiego.
 • Numer TIN
  Numer TIN to 9-cyfrowy amerykański numer identyfikacji podatkowej