empty
Krok
* pola wymagane
 • Metoda autoryzacji
 • Metoda autoryzacji iPKO *
  Jeśli posiadasz już rachunek w PKO BP z dostępem do iPKO Twoja metoda autoryzacji pozostanie bez zmian
 • Dane firmy
 • Nazwa firmy *
 • Skrócona nazwa firmy *
  Wprowadź skróconą nazwę firmy, nazwa ta będzie           wydrukowana na karcie firmowej.
 • Regon *
  Podaj numer Regon. Nie używaj myślników i           spacji.
 • NIP *
  Podaj numer NIP. Nie używaj myślników i spacji.
 • Data rozpoczęcia działalności *
 • Liczba zatrudnionych osób *
  Wskaż przedział w jakim zawiera się liczba osób           zatrudnianych przez Twoją firmę.
 • Dane kontaktowe firmy
 • Telefon komórkowy firmy *
  +48
 • Telefon kontaktowy firmy
   
  +48
  Kierunkowy
  Numer
  Wew.
 • Adres siedziby firmy
 • Adres siedziby firmy *
   
  Ulica
  Nr domu
  Nr lokalu
 •  
  Kod pocztowy
  Miejscowość
 • Kraj
  Polska
 •  
 • Adres korespondencyjny firmy
 • Adres korespondencyjny *
 •  
 • Kraj
  Polska Internetowy wniosek o otwarcie rachunku może wypełnić jedynie   osoba posiadająca adres zamieszkania w Polsce.
 • Dane osobowe właściciela firmy
 • Imię *
  Drugie imię
 • Nazwisko *
  Na formularzu wniosku nie ma możliwości wpisania znaków nie występujących w alfabecie polskim. Jeśli Twoje nazwisko zawiera takie znaki Bank poprosi Cię o podpisanie oświadczenia o specyficznej pisowni nazwiska.
 • Nazwisko rodowe *
 • Imię ojca *
  Imię matki *
 • Nazwisko panieńskie matki *
 • Numer PESEL *
 • Miejsce urodzenia *
 • Kraj urodzenia *
 • Obywatelstwo *
 • Dokument tożsamości *
  Typ dokumentu
  Seria i numer dokumentu
 • Data wydania dokumentu tożsamości*
  Data ważności dokumentu tożsamości*
  Dokument ważny
  bezterminowo
 • Rezydent
  Rezydent to osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski. Jeśli jesteś nierezydentem i jesteś zainteresowany otwarciem rachunku, skontaktuj się z wybranym oddziałem PKO Banku Polskiego
 • Dane kontaktowe właściciela
 • Jeżeli nie posiadasz jeszcze dostępu do bankowości elektronicznej iPKO hasło do logowania wyślemy Ci SMSem na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Hasło wyślemy po wprowadzeniu numeru klienta i przejściu na kolejny ekran logowania.


 • Telefon komórkowy *
  +48
  Ten numer telefonu będzie używany do metody autoryzacji
 • Adres zamieszkania właściciela
 •  
 • Adres zamieszkania *
 •  
 • Kraj
  Polska Internetowy wniosek o otwarcie rachunku może wypełnić jedynie   osoba posiadająca adres zamieszkania w Polsce.
 • Adres korespondencyjny właściciela
 •  
 • Adres korespondencyjny *
 •  
 • Kraj
  Polska Internetowy wniosek o otwarcie rachunku może wypełnić jedynie   osoba posiadająca adres zamieszkania w Polsce.
 • Karta do rachunku
 •  
 • Wizerunek karty
 • Imię i nazwisko na karcie
 • Limit transakcji gotówkowych
  PLN
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               wypłaty gotówki przy użyciu karty.
 • Limit płatności kartą
  PLN
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               dla transakcji bezgotówkowych w punktach               usługowo-handlowych.
 • Limit na transakcje internetowe
  PLN
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               dla płatności internetowych.
 • Limit miesięczny
  PLN
  Podaj kwotę określającą maksymalny limit               miesięczny dla transakcji gotówkowych oraz płatności kartą.
 • Możesz skorzystać z płatnej usługi wcześniejszego przejęcia odpowiedzialności przez Bank za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych utraconą kartą przed zgłoszeniem jej utraty (opłaty za usługę będą pobierane zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat).
 • Przejęcie odpowiedzialności przez Bank za nieautoryzowane operacje utraconą kartą przed zgłoszeniem jej utraty *
 • Informacje dodatkowe
 • Oddział, w którym będzie prowadzony rachunek *
  Miejscowość, w której szukasz oddziału
   
 • Wybrany oddział:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  • Oświadczenia o rezydencjach podatkowych
  • Kraj głównej rezydencji podatkowej *
    Kraj głównej rezydencji podatkowej – kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów i zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.: <br /> - posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce, lub <br /> - przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.<br /> Prawo krajowe innych państw może przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. studiowanie, podejmowanie pracy lub długotrwała podróż w danym państwie. Rezydencję podatkową należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Numer TIN *
    Numer TIN - numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik. W Polsce numerem identyfikacyjnym podatnika jest numer NIP lub PESEL. Dla Polski nie jest wymagany.
  •  
   Numer TIN nie został nadany
    • Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej *
      Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej – inny niż wskazany, jako kraj głównej rezydencji podatkowej, kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów i zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.: <br />- posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce, lub <br />- przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. <br />Prawo krajowe innych państw może przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. studiowanie, podejmowanie pracy lub długotrwała podróż w danym państwie. Rezydencję podatkową należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
    • Numer TIN *
      Numer TIN - numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik. W Polsce numerem identyfikacyjnym podatnika jest numer NIP lub PESEL. Dla Polski nie jest wymagany.
    •  
     Numer TIN nie został nadany
 • Czy jesteś podatnikiem Stanów Zjednoczonych? *
  <a target='_blank' href='http://www.pkobp.pl/fatca'>Sprawdź definicję</a> podatnika amerykańskiego.
 • Numer TIN *
  Numer TIN to 9-cyfrowy amerykański numer identyfikacji podatkowej