young
Krok
* pola wymagane
 • Oddział daje dodatkową możliwość obsługi Twojego konta. Wybierz placówkę w dogodnej dla siebie lokalizacji *
  Miejscowość, w której szukasz oddziału
   
 • Wybrany oddział:
 • Metoda autoryzacji
 • Metoda autoryzacji iPKO *
  Jeśli posiadasz już rachunek w PKO BP z dostępem do iPKO Twoja metoda autoryzacji pozostanie bez zmian
 • Dane osobowe
 • Jestem rodzicem – przedstawicielem ustawowym *
  Konto PKO Konto Dziecka dostępne jest tylko dla rodziców będącymi przedstawicielami ustawowymi.
 • Imię *
  Drugie imię
 • Nazwisko *
  Na formularzu wniosku nie ma możliwości wpisania znaków nie występujących w alfabecie polskim. Jeśli Twoje nazwisko zawiera takie znaki Bank poprosi Cię o podpisanie oświadczenia o specyficznej pisowni nazwiska.
 • Nazwisko rodowe *
 • Imię ojca *
  Imię matki *
 • Nazwisko panieńskie matki *
 • Numer PESEL *
 • Miejsce urodzenia *
 • Kraj urodzenia *
 • Obywatelstwo *
 • Dokument tożsamości *
  Typ dokumentu
  Seria i numer dokumentu
 • Data wydania dokumentu tożsamości*
  Data ważności dokumentu tożsamości*
  Dokument ważny
  bezterminowo
 • Rezydent
  Rezydent to osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski. Jeśli jesteś nierezydentem i jesteś zainteresowany otwarciem rachunku, skontaktuj się z wybranym oddziałem PKO Banku Polskiego
 • Dane kontaktowe
 • Jeżeli nie posiadasz jeszcze dostępu do bankowości elektronicznej iPKO hasło do logowania wyślemy Ci SMSem na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Hasło wyślemy po wprowadzeniu numeru klienta i przejściu na kolejny ekran logowania.


 • Telefon komórkowy *
  +48
  Numer telefonu do autoryzacji za pomocą kodów         SMS musi być inny dla każdego ze współposiadaczy rachunku.
 • Adres zamieszkania
 • Adres zamieszkania *
   
  Ulica
  Nr domu
  Nr lokalu
 •  
  Kod pocztowy
  Miejscowość
 • Kraj
  Polska Internetowy wniosek o otwarcie rachunku może wypełnić jedynie   osoba posiadająca adres zamieszkania w Polsce.
 •  
 • Adres korespondencyjny
 • Adres korespondencyjny *
 •  
 • Kraj
  Polska Internetowy wniosek o otwarcie rachunku może wypełnić jedynie   osoba posiadająca adres zamieszkania w Polsce.
 • Karta do rachunku
 • Karta do rachunku *
 • Rodzaj karty *
 • Rodzaj karty
   
 • Typ karty *
 • Typ karty
   
 •  
 • Wizerunek karty
 • Wizerunek karty
  Zdjęcie na karcie *
 • Limit transakcji gotówkowych
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               wypłaty gotówki przy użyciu karty.
 • Limit płatności kartą
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               dla transakcji bezgotówkowych w punktach               usługowo-handlowych.
 • Limit na transakcje internetowe
  Podaj kwotę określającą maksymalny dzienny limit               dla płatności internetowych.
 • Informacje dodatkowe
  • 1) Wyciągi do rachunku zawierające informacje o każdej operacji będą udostępniane na bieżąco w serwisie internetowym iPKO w ramach usług bankowości elektronicznej.*
  • 2) Powiadomienia dotyczące odmowy realizacji zlecenia płatniczego będą przekazywane za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO w ramach usług bankowości elektronicznej.
  • 3) Możesz sprawdzić opłaty związane z korzystaniem z karty, klikając tutaj.
 •  
   
 • Wystąpiłem z wnioskiem o upadłość konsumencką *

 • * w przypadku, gdy chcesz otrzymywać wyciąg w formie papierowej należy zgłosić się do dowolnego oddziału PKO Banku Polskiego SA.
 • Data wystąpienia z wnioskiem o upadłość konsumencką *
  • Oświadczenia o rezydencjach podatkowych
  • Kraj głównej rezydencji podatkowej *
    Kraj głównej rezydencji podatkowej – kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów i zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.: <br /> - posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce, lub <br /> - przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.<br /> Prawo krajowe innych państw może przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. studiowanie, podejmowanie pracy lub długotrwała podróż w danym państwie. Rezydencję podatkową należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Numer TIN *
    Numer TIN - numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik. W Polsce numerem identyfikacyjnym podatnika jest numer NIP lub PESEL. Dla Polski nie jest wymagany.
  •  
   Numer TIN nie został nadany
    • Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej *
      Kraj dodatkowej rezydencji podatkowej – inny niż wskazany, jako kraj głównej rezydencji podatkowej, kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów i zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj.: <br />- posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce, lub <br />- przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. <br />Prawo krajowe innych państw może przewidywać odmienne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. studiowanie, podejmowanie pracy lub długotrwała podróż w danym państwie. Rezydencję podatkową należy określać z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
    • Numer TIN *
      Numer TIN - numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik. W Polsce numerem identyfikacyjnym podatnika jest numer NIP lub PESEL. Dla Polski nie jest wymagany.
    •  
     Numer TIN nie został nadany
 • Czy jesteś podatnikiem Stanów Zjednoczonych? *
  <a target='_blank' href='http://www.pkobp.pl/fatca'>Sprawdź definicję</a> podatnika amerykańskiego.
 • Numer TIN *
  Numer TIN to 9-cyfrowy amerykański numer identyfikacji podatkowej