W związku z obecną sytuacją, w przypadku oczekiwanych problemów finansowych, możesz skorzystać z zawieszenia płatności do 6 rat swojego kredytu lub pożyczki. Taką decyzję trzeba dobrze przemyśleć, bo po okresie zawieszenia Twoje raty mogą być wyższe lub łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć.

Jeżeli się zdecydujesz na zawieszenie rat sprawdź, jak to zrobić online w serwisie internetowym iPKO↓

Oferta jest zgodna z Moratorium pozaustawowym ustalonym przez ZBP

Zawieszenie rat – co trzeba wiedzieć?

 • Możliwość zawieszenia rat dotyczy umów kredytów/pożyczek zawartych do 13.03.2020 r.
 • Zawieszenie kredytu/pożyczki gotówkowej lub kredytu/pożyczki hipotecznej dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej lub jej części kapitałowej (masz możliwość wyboru).
 • Jeżeli skorzystasz z zawieszenia spłaty rat może wzrosnąć wysokość kolejnych rat Twojego kredytu lub pożyczki. Oceń realnie swoje możliwości finansowe przed złożeniem wniosku o zawieszenie rat.
 • W okresie zawieszenia rat odsetki są naliczane na dotychczasowych zasadach:
  • W przypadku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych: kwota odsetek należnych za okres zawieszenia spłaty rat ulegnie podziałowi przez liczbę pozostałych do spłaty rat, a kwoty wynikające z tego podziału zostaną do tych rat doliczone.
  • W przypadku rat kapitałowych: należy zapewnić środki na część odsetkową raty w dotychczasowym terminie płatności.
 • Jeżeli zawieszasz spłatę rat preferencyjnego kredytu mieszkaniowego Rodzina na Swoim (w okresie obowiązywania dopłat) - czas zawieszenia spłaty nie wlicza się w Twój 8 letni okres dopłat.
 • Spłacasz kredyt studencki? Do końca roku akademickiego 2019/2020 możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu z odsetkami na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres spłaty zostanie wydłużony o okres zawieszenia. W okresie zawieszenia nie poniesiesz dodatkowych kosztów - odsetki w całości pokrywane są ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.
 • Jeśli masz zaległość w spłacie, wniosek może zostać skierowany do specjalistycznej jednostki banku Centrum Restrukturyzacji i Windykacji - sprawdź szczegóły
 • Nie zawieszamy składek ubezpieczeniowych.
 • Jeśli rozważasz zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej i masz ubezpieczenie spłaty kredytu (utraty pracy) – weź pod uwagę, że w okresie zawieszenia rat nie przysługuje świadczenie z tyt. utraty źródła dochodu.
 • Jeżeli wniosek dotyczy zawieszenia rat i jednocześnie wydłużenia okresu kredytowania pożyczki gotówkowej z ubezpieczeniem, to w okresie o który wydłużony został okres spłaty brak jest ochrony ubezpieczeniowej.
 • Nie pobieramy opłat za realizację dyspozycji zawieszenia rat.
 • Sprawdzamy każdy wniosek o zawieszenie i informujemy Cię o decyzji w sposób, który wskażesz w dyspozycji (e-mail lub SMS). Pamiętaj: rozpoczynamy obsługę Twojego wniosku od razu, gdy do nas wpłynie. Nie musisz nic więcej robić.
 • W przypadku kredytów/pożyczek hipotecznych: jeżeli dyspozycja zawieszenia raty została złożona między 13 marca a 30 września 2020 r., umożliwimy Ci zawieszenie kolejnych, następujących po sobie rat, tak aby łączna maksymalna liczba rat (liczonych od 13.03.2020 r.) nie przekroczyła sześciu.
 • Możesz skorzystać z zawieszenia do 6 rat kredytu lub pożyczki:
  • dla kredytu/pożyczki hipotecznej 1 wniosek zawiesza spłatę 1 raty – dlatego pamiętaj w każdym miesiącu wypełnij ten wniosek ponownie. 
  • w przypadku kredytu/pożyczki gotówkowej możesz zawiesić spłatę na 6 następujących po sobie miesięcy w 1 wniosku
 • Złóż wniosek najpóźniej 3 dni robocze przed najbliższym terminem spłaty raty.
 • Numer telefonu komórkowego, który podajesz we wniosku, musi być taki sam, jak numer w Twoich danych w banku.
 • Od dyspozycji zawieszenia spłaty możesz odstąpić w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia harmonogramu spłaty rat, który zawiera informację o kosztach. Możesz to zrobić na zasadach opisanych w Informacji o odstąpieniu.

Informację o zawieszeniu rat przekażemy do Biura Informacji Kredytowej, gdzie będzie widoczna dla wszystkich jego użytkowników, m.in. banków.

Symulacje zawieszenia rat kredytu lub pożyczki gotówkowej - przykłady

Symulacje zawieszenia rat kredytu hipotecznego

Informacja o odstąpieniu
Masz dostęp do serwisu internetowego iPKO? Tam znajdziesz dyspozycję zawieszenia spłaty kredytu lub pożyczki
Drukuj