Analizy makroekonomiczne

Czy gospodarstwa domowe udźwigną podwyżki stóp NBP?

Czy gospodarstwa domowe udźwigną podwyżki stóp NBP?

Czy gospodarstwa domowe udźwigną podwyżki stóp NBP? - Wyniki naszych projekcji pokazują, że polskie gospodarstwa domowe cechuje wysoka zdolność do poradzenia sobie ze wzrostem kosztu obsługi zadłużenia, zarówno w porównaniu z wcześniejszymi epizodami wzrostu stóp w Polsce, jak i z obecną sytuacją w innych europejskich gospodarkach.

Więcej
Na ile trwały jest eksportowy boom?

Na ile trwały jest eksportowy boom?

W naszej ocenie pozycja Polski jako eksportera towarów, podobnie jak w przypadku usług, będzie się umacniać, a co za tym idzie - kontynuacja ekspansji w eksporcie dóbr kapitałowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym Macro Focusem...

Więcej

Analizy branżowe

Kwartalnik Branżowy 4q21

Kwartalnik Branżowy 4q21

Doskonałe wyniki finansowe firm - w 3q21 przychody były o 24% wyższe r/r (+21% vs 3q19), a stopa zysku netto wyniosła 6,2% (+1,6 pp r/r). Problemy z komponentami przyhamowały motoryzację, a do zakwaterowania zawitał zysk. Zapraszamy do lektury kwartalnego raportu nt. sytuacji bieżącej oraz perspektyw w wybranych sektorach gospodarki.

Więcej
Strategia Leśna UE 2030 a przetwórstwo drewna w Polsce

Strategia Leśna UE 2030 a przetwórstwo drewna w Polsce

Polscy przetwórcy drewna mają do dyspozycji ok. 35 mln m3 surowca rocznie. W naszej najnowszej analizie przyglądamy się możliwym konsekwencjom zmniejszenia pozyskania drewna w wyniku wdrożenia Strategii Leśnej UE 2030, zaproponowanej w ramach pakietu #FitFor55.

Więcej

Rynek nieruchomości

Puls Nieruchomości: Spowolnienie nie wszędzie tak samo silne

Puls Nieruchomości: Spowolnienie nie wszędzie tak samo silne

Po kilku latach boomu rynek mieszkaniowy w 2022 prawdopodobnie wkroczy w fazę spowolnienia. Najważniejszymi przyczynami schłodzenia rynku są podwyżki stóp procentowych oraz spadek dostępności mieszkań po silnych wzrostach cen w ostatnich latach. Spowolnienie może mieć różną skalę w ujęciu regionalnym, w zależności od specyficznych uwarunkowań podażowych i popytowych.

Więcej
Rynek mieszkaniowy 4q21: Boom się kończy

Rynek mieszkaniowy 4q21: Boom się kończy

W nadchodzących kwartałach ceny mieszkań pozostaną w słabnącym trendzie wzrostowym – dotychczasowy silny popyt na mieszkania będzie osłabiany kolejnymi podwyżkami stóp procentowych NBP. Wysokie ceny, zwłaszcza w krótkim okresie, będzie podtrzymywać wciąż wolno rosnąca podaż, istotnie warunkowana czynnikami strukturalnymi (ograniczoną dostępnością działek budowlanych i wysokimi kosztami budowy).

Więcej

Eksport i rynki zagraniczne

Kwartalnik Eksportera: Czy ograniczenia podażowe zatrzymają eksport?

Kwartalnik Eksportera: Czy ograniczenia podażowe zatrzymają eksport?

W najnowszym materiale przygotowanym przez ekspertów PKO Banku Polskiego przedstawiamy przydatne informacje dla przedsiębiorstw eksportujących lub planujących poszerzenie swojej działalności poza granicami kraju. Serdecznie zapraszamy!

Więcej
 Branża Odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

Branża Odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

Aby poznać światowe trendy, produkcję i handel w branży odzieżowej oraz chcąc przeanalizować konkurencję na największych rynkach zbytu przygotowaliśmy raport prezentujący wpływ COVID-19 na branżę, perspektywy średnioterminowe dla światowego i polskiego handlu, przedstawiamy także sytuację głównych importerów. Zapraszamy do lektury!

Więcej

Prognozy gospodarcze dla Polski 2021

Brexit – zyski i straty dla firm

Waluty w firmie

Prowadzenie firmy w Czechach