Analizy makroekonomiczne

Kwartalnik Ekonomiczny: Dezinflacyjny piwot

Kwartalnik Ekonomiczny: Dezinflacyjny piwot

Globalna gospodarka utknęła pomiędzy obawami o koniunkturę a inflację. Problemy banków w USA i Europie uwypukliły monetarny konflikt tragiczny, o którym pisaliśmy poprzednio. Pomimo zaskakującej odporności gospodarki i wciąż istotnych obaw o tempo powrotu inflacji do celu, cykl podwyżek stóp Fed dobiega końca.

Więcej
Poland Macro Outlook 2023: It’s just a temporary power outage

Poland Macro Outlook 2023: It’s just a temporary power outage

Global energy crisis, the highest level of interest rates for many years, fear of world war and the biggest geopolitical tensions since 1989, massive immigration, onset of a 3-year long election period - all these factors make forecasting for Poland in 2023 extremely difficult. The environment won’t be supportive for the Polish economy, which might result in the weakest GDP growth ever. Poland’s fundamentals, however, remain solid which means that 2023 is just a temporary power outage.

Więcej

Analizy branżowe

Monitoring Branżowy: Globalna paliwowa układanka

Monitoring Branżowy: Globalna paliwowa układanka

W wyniku wysokiego popytu popandemicznego i ograniczonej podaży w rafinacji ropy marże paliwowe powędrowały na historyczne szczyty, a rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała dalsze zawirowania na rynku. Wprowadzone w życie 5.12.2022 embargo na ropę naftową i planowane od 5.02.2023 embargo na produkty naftowe z Rosji wymusza daleko idące przemodelowanie łańcuchów dostaw. Zachęcamy do lektury raportu, w którym analizujemy zmiany i perspektywy rynku paliw ropopochodnych.

Więcej
Kwartalnik Branżowy 1q23

Kwartalnik Branżowy 1q23

Wyniki firm w 4q22 uległy dalszemu, niewielkiemu pogorszeniu. Przychody nadal rosły (+28% r/r), głównie na skutek wzrostu cen, ale słabnąca koniunktura wywarła presję na marże wielu branż. W 1h23 mogą przeważać negatywne tendencje w wynikach firm ze względu na wysokie koszty i niższą konsumpcję.

Więcej

Rynek nieruchomości

Puls Nieruchomości: Cudzoziemcy coraz aktywniejsi na polskim rynku mieszkaniowym

Puls Nieruchomości: Cudzoziemcy coraz aktywniejsi na polskim rynku mieszkaniowym

W kontraście do osłabienia zakupów mieszkań przez krajowych nabywców, cudzoziemcy istotnie zwiększyli zakupy mieszkań w Polsce w trakcie 2022. Szacujemy, że obcokrajowcy byli stroną kupującą nawet w co siódmej transakcji dotyczącej nieruchomości mieszkaniowej w 2022, co oznacza wyraźny wzrost takich transakcji na tle ostatnich lat.

Więcej
Rynek nieruchomości biurowych: 2022 - Świetny początek, gorszy koniec

Rynek nieruchomości biurowych: 2022 - Świetny początek, gorszy koniec

W 2022 pierwsza połowa roku wskazywała na zdecydowane odbicie na rynku biurowym od nadejścia pandemii. Absorpcja i popyt brutto zdecydowanie się poprawiły, a od 2q22 rynek zaczął obserwować spadek pustostanów.

Więcej

Eksport i rynki zagraniczne

Kwartalnik Eksportera: Polski eksport trzyma się mocno

Kwartalnik Eksportera: Polski eksport trzyma się mocno

W najnowszym materiale przygotowanym przez ekspertów PKO Banku Polskiego przedstawiamy przydatne informacje dla przedsiębiorstw eksportujących lub planujących poszerzenie swojej działalności poza granicami kraju. Serdecznie zapraszamy!

Więcej
Branża Odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

Branża Odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

Aby poznać światowe trendy, produkcję i handel w branży odzieżowej oraz chcąc przeanalizować konkurencję na największych rynkach zbytu przygotowaliśmy raport prezentujący wpływ COVID-19 na branżę, perspektywy średnioterminowe dla światowego i polskiego handlu, przedstawiamy także sytuację głównych importerów. Zapraszamy do lektury!

Więcej

Kwartalnik Ekonomiczny: Monetarny konflikt tragiczny

Jak czytać informacje gospodarcze?

Waluty w firmie

Wynajem długoterminowy auta

Współpraca ze start-upem