Analizy makroekonomiczne

The darkest hour is just before the dawn

The darkest hour is just before the dawn

The second wave of the pandemic in Poland in autumn has induced a “K-shaped” recovery, with industry being a bright spot and services (esp. HoReCa and entertainment) lagging behind. Trends in the real economy in early 2021 have not changed significantly. Nevertheless the third wave of the pandemic and the prolonged period of restrictions have forced us to revise our GDP growth forecast in 2021 downwards to 4.7% (from 5.1%). The growth engines identified by us a quarter ago (monetary, fiscal and

Więcej
Pieniądz cyfrowy banku centralnego

Pieniądz cyfrowy banku centralnego

Banki centralne przyspieszają pracę nad własnym pieniądzem cyfrowym. W raporcie opisujemy zmiany, jakie mogą nas w związku z tym czekać.

Więcej

Analizy branżowe

Agro Nawigator: perspektywy dla rynku rolnego w 2021

Agro Nawigator: perspektywy dla rynku rolnego w 2021

W styczniu nasiliły się wzrosty cen zbóż, spowodowane przez perspektywę wprowadzenia dodatkowych podatków eksportowych na zboża w Rosji oraz gorsze prognozy zbiorów, głównie kukurydzy. Silny popyt na rynkach światowych napędza polski eksport zbóż. Rosnące ceny zbóż, a także soi, przy niskim popycie, niekorzystnie oddziałują na branżę produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich.

Więcej
Kwartalnik Branżowy

Kwartalnik Branżowy

Zapraszamy do lektury raportu nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora przedsiębiorstw na podstawie szczegółowych danych GUS za 4q20 w oparciu o analizę wybranych wskaźników 25 działów i 2 grup wg PKD.

Więcej

Rynek nieruchomości

 Puls Nieruchomości: Jak wygląda popyt inwestycyjny na rynku nieruchomości mieszkaniowych?

Puls Nieruchomości: Jak wygląda popyt inwestycyjny na rynku nieruchomości mieszkaniowych?

Niskie stopy procentowe i rosnąca inflacja skłaniają do inwestycji w nieruchomości? Nas skłoniły do przyjrzenia się popytowi inwestycyjnemu. Zapraszamy do lektury najnowszego Pulsu Nieruchomości!

Więcej
Rynek Inwestycyjny: Silny spadek transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce na tle Europy

Rynek Inwestycyjny: Silny spadek transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce na tle Europy

W 2020 wolumen transakcyjny na krajowym rynku nieruchomości komercyjnych spadł znacząco, bo o 27% r/r, osiągając 5,25 mld EUR. Spadek był głębszy niż na szerokim rynku europejskim (17%).

Więcej

Eksport i rynki zagraniczne

Kwartalnik Eksportera: Globalny handel nie zważa na wąskie gardła i zatory w transporcie

Kwartalnik Eksportera: Globalny handel nie zważa na wąskie gardła i zatory w transporcie

W najnowszym materiale przygotowanym przez ekspertów PKO Banku Polskiego przedstawiamy przydatne informacje dla przedsiębiorstw eksportujących lub planujących poszerzenie swojej działalności poza granicami kraju. Serdecznie zapraszamy!

Więcej
Branża Meblarska: Pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

Branża Meblarska: Pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

W obliczu ograniczonych możliwości spędzania czasu poza domem, konsumenci skierowali swoje wydatki w stronę wyposażenia wnętrz m.in. meble. Czy dzięki temu branża meblarska zdołała obronić się od skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19? Zapraszamy do analizy naszych ekspertów.

Więcej

Prognozy gospodarcze dla Polski 2021

Brexit – zyski i straty dla firm

Waluty w firmie

Prowadzenie firmy w Czechach