Analizy makroekonomiczne

Kwartalnik Ekonomiczny: Miękkie lądowanie

Kwartalnik Ekonomiczny: Miękkie lądowanie

Światowa gospodarka mija dno cyklu w trybie „miękkiego lądowania”, globalna dezinflacja nabiera tempa, a główne banki centralne finalizują cykle podwyżek stóp procentowych. Po obydwu stronach Atlantyku bankierzy odżegnują się od szybkich obniżek stóp procentowych, ale historia pokazuje, że zazwyczaj dochodziło do szybkich zwrotów w polityce pieniężnej.

Więcej
Makro Focus: Kilka nieoczywistych faktów o rynku pracy

Makro Focus: Kilka nieoczywistych faktów o rynku pracy

Bieżące statystyki wskazują na sprzeczną z wcześniejszymi doświadczeniami odporność bezrobocia na spowolnienie gospodarcze. Liczba nowych rejestracji w urzędach pracy przejściowo wzrosła o ok. 15% r/r, ale z historycznie niskich poziomów. Nie rośnie liczba osób rejestrujących się po zwolnieniach z przyczyn związanych z zakładem pracy, a liczba planowanych zwolnień grupowych systematycznie spada.

Więcej

Analizy branżowe

Monitoring Branżowy: Budownictwo CLT w Polsce a światowe trendy

Monitoring Branżowy: Budownictwo CLT w Polsce a światowe trendy

Raport prezentujący wielkość i perspektywy rozwoju niszowego jeszcze rynku drewna CLT stosowanego w nowoczesnym budownictwie prefabrykowanym.

Więcej
Monitoring Branżowy: Raportowanie ESG w świetle dyrektywy CSRD

Monitoring Branżowy: Raportowanie ESG w świetle dyrektywy CSRD

W styczniu 2023 weszła w życie dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), zwiększająca zakres odpowiedzialności firm w wymiarze ESG, tj. środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Więcej

Rynek nieruchomości

Puls Nieruchomości: Powrót do normalności na rynku wynajmu apartamentów turystycznych

Puls Nieruchomości: Powrót do normalności na rynku wynajmu apartamentów turystycznych

Branża zakwaterowania w ostatnim czasie wystawiona była na szokową zmienność popytu, najpierw kompletne odcięcie przychodów lockdownem w trakcie pandemii, a następnie - często w warunkach niedoborów kadrowych - zderzenie z falą nadzwyczajnie wysokiego popytu. Sezon 2023 to powrót do normalności.

Więcej
Rynek nieruchomości biurowych: 2022 - Świetny początek, gorszy koniec

Rynek nieruchomości biurowych: 2022 - Świetny początek, gorszy koniec

W 2022 pierwsza połowa roku wskazywała na zdecydowane odbicie na rynku biurowym od nadejścia pandemii. Absorpcja i popyt brutto zdecydowanie się poprawiły, a od 2q22 rynek zaczął obserwować spadek pustostanów.

Więcej

Eksport i rynki zagraniczne

Kwartalnik Eksportera: Polski eksport trzyma się mocno

Kwartalnik Eksportera: Polski eksport trzyma się mocno

W najnowszym materiale przygotowanym przez ekspertów PKO Banku Polskiego przedstawiamy przydatne informacje dla przedsiębiorstw eksportujących lub planujących poszerzenie swojej działalności poza granicami kraju. Serdecznie zapraszamy!

Więcej
Branża odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2027

Branża odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów i prognozy rozwoju rynku do 2027

Aby poznać światowe trendy, produkcję i handel w branży odzieżowej oraz chcąc przeanalizować konkurencję na największych rynkach zbytu przygotowaliśmy raport prezentujący bieżącą sytuację oraz perspektywy średnioterminowe dla światowego i polskiego handlu, przedstawiamy także sytuację głównych importerów. Zapraszamy do lektury!

Więcej

Kwartalnik Ekonomiczny: Monetarny konflikt tragiczny

Jak czytać informacje gospodarcze?

Waluty w firmie

Wynajem długoterminowy auta

Współpraca ze start-upem