Analizy makroekonomiczne

Kwartalnik Ekonomiczny: Monetarny konflikt tragiczny

Kwartalnik Ekonomiczny: Monetarny konflikt tragiczny

Otoczenie zewnętrzne polskiej gospodarki pozostaje trudne. Europie w 2022 udało się uniknąć czarnego scenariusza rozwoju kryzysu energetycznego, ale to wygrana bitwa, a nie wojna. Kolejna zima, z niższym poziomem zapasów i większym popytem na gaz z Azji, może być trudniejsza od obecnej. Kryzys energetyczny będzie trwał, utrzymując negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, ale zmniejszając swoje przełożenie na inflację.

Więcej
Poland Macro Outlook 2023: It’s just a temporary power outage

Poland Macro Outlook 2023: It’s just a temporary power outage

Global energy crisis, the highest level of interest rates for many years, fear of world war and the biggest geopolitical tensions since 1989, massive immigration, onset of a 3-year long election period - all these factors make forecasting for Poland in 2023 extremely difficult. The environment won’t be supportive for the Polish economy, which might result in the weakest GDP growth ever. Poland’s fundamentals, however, remain solid which means that 2023 is just a temporary power outage.

Więcej

Analizy branżowe

Monitoring Branżowy: Globalna paliwowa układanka

Monitoring Branżowy: Globalna paliwowa układanka

W wyniku wysokiego popytu popandemicznego i ograniczonej podaży w rafinacji ropy marże paliwowe powędrowały na historyczne szczyty, a rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała dalsze zawirowania na rynku. Wprowadzone w życie 5.12.2022 embargo na ropę naftową i planowane od 5.02.2023 embargo na produkty naftowe z Rosji wymusza daleko idące przemodelowanie łańcuchów dostaw. Zachęcamy do lektury raportu, w którym analizujemy zmiany i perspektywy rynku paliw ropopochodnych.

Więcej
Kwartalnik Branżowy 4q22

Kwartalnik Branżowy 4q22

W 3q22 wyniki firm uległy wyraźnemu pogorszeniu. Przychody nadal szybko wzrastały (+29% r/r), ale słabnąca koniunktura negatywnie wpłynęła na marże. Gospodarka wyraźnie hamuje - obawy o niedostateczny popyt zastąpiły wcześniejsze zmartwienia związane z niedoborem surowców i materiałów.

Więcej

Rynek nieruchomości

Puls Nieruchomości: Dom pod miastem nadal popularnym wyborem

Puls Nieruchomości: Dom pod miastem nadal popularnym wyborem

Choć na rynku mieszkaniowym transakcji jest o połowę mniej niż rok temu, to relatywnie lepiej rynek zachowuje się w największych aglomeracjach. Udział powiatów ziemskich w transakcjach ogółem na rynku mieszkaniowym zmalał o jedną czwartą, podczas gdy udział sześciu największych aglomeracji wzrósł o jedną trzecią.

Więcej
Monitoring cen mieszkań: W 4q22 ceny mieszkań były stabilne, a sprzedaż odbiła

Monitoring cen mieszkań: W 4q22 ceny mieszkań były stabilne, a sprzedaż odbiła

Charakterystyczny dla 4q22 jest zauważalny wzrost liczby transakcji na rynku mieszkaniowym, a także wzrost przeciętnego metrażu nabywanego mieszkania. Umacnia to nasze przekonanie, że minimum sprzedaży w obecnym cyklu przypadło w 3q22.

Więcej

Eksport i rynki zagraniczne

Kwartalnik Eksportera: Od ograniczeń podażowych do bariery popytu

Kwartalnik Eksportera: Od ograniczeń podażowych do bariery popytu

W najnowszym materiale przygotowanym przez ekspertów PKO Banku Polskiego przedstawiamy przydatne informacje dla przedsiębiorstw eksportujących lub planujących poszerzenie swojej działalności poza granicami kraju. Serdecznie zapraszamy!

Więcej
Branża Odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

Branża Odzieżowa: Pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19

Aby poznać światowe trendy, produkcję i handel w branży odzieżowej oraz chcąc przeanalizować konkurencję na największych rynkach zbytu przygotowaliśmy raport prezentujący wpływ COVID-19 na branżę, perspektywy średnioterminowe dla światowego i polskiego handlu, przedstawiamy także sytuację głównych importerów. Zapraszamy do lektury!

Więcej

Kwartalnik Ekonomiczny: Monetarny konflikt tragiczny

Jak czytać informacje gospodarcze?

Waluty w firmie

Wynajem długoterminowy auta

Współpraca ze start-upem