Magdalena Abakanowicz, Drzewo wiadomości dobrego i złego, 1998
Andrzej Bielawski, Blacha XV, 2002
Joanna Przybyła, Dążąc do światła, 1996