Upewnij się, czy na czas promocji masz:

Sprawdź Regulamin promocji

Organizatorem promocji jest PKO Bank Polski. Promocja trwa od 06.11.2020 r. do 06.12.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli 2000 nagród. 

 

 

 

 

 

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.